මාධ්‍ය නිවේදනයයි

කෝවිඩ් 19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සහ දුරස්ථව රාජකාරි කටයුතු ඉටුකිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙ‌ම අවස්ථාවේදී රට පුරා පවතින කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කම්කරු කාර්යාල වලින් මහජනතාවට අඛණ්ඩ සේවාවක් ලබා දීම සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියේ සදහන් කර ඇති  දුරස්ථ සන්නිවේදන මාධ්‍ය ඔස්සේ කම්කරු නීතීවලට අදාල ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් වන ලිඛිත පැමිණිල්ලක් හෝ ලිඛිත විමසීමක් තමා සේවය කරන හෝ සේවය කරන ලද ආයතනය පිහිටා තිබෙන බල ප්‍රදේශයට අයත් කම්කරු කාර්යාලය වෙත යොමු කළ හැකිය.

ඒ සඳහා එම කාර්යාල වලට අදාලව ඔබට අවශ්‍ය වන දුරකතන අංක හා විද්‍යුත් ලිපිනයන් මෙම සබැඳියට පිවිස ලබා ගත හැකිය.

එමෙන්ම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ස්ථාපිතව පවතින එක් එක් අංශයන්ට අදාල සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් පහත සදහන් සන්නිවේදන මාධ්‍ය ඔස්සේ ලිඛිත විමසීම් සිදු කල හැකි බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

ඔබ වෙත අඛණ්ඩව සේවාවක් ලබා දීම උදෙසා මී‌ට අමතරව විධායක නිලධාරීන්ගේ කාර්යාලීය දුරකථන වලට ලැබෙන ඇමතුම් කාර්යාල වේලාව තුල නිලධාරීන්ගේ ජංගම දුරකථන වලට යොමු වීමේ පහසුකම සලසා ඇති අතර අදාල දුරකථන නාමාවලිය මෙම සබැඳියට පිවිස ලබා ගත හැකිය.

එබැවින් සංචරණයන් හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම උදෙසා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම අදාල කාර්යාලය‌ වෙත පිවිසීමකින් තොරව කාර්යාල දිනයන්හිදී කාර්යාල වේලාවන් තුල(පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.15 ) ඉහත සඳහන් කර ඇති ක්‍රමවේද ඔස්සේ දුරස්ථව මහජන සේවාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 ජනවාරි 13 වෙනි බදාදා, 11:22