ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2014

2014 වර්ෂයට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරී‍‍‍මේ උත්සවය 2014.03.08 දින පිළියන්දල, මිරිස්වත්ත, ‍²සුසිරි²උත්සව ශාලාවෙදි  පැවැත්විමට නියමිතය.

 

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය තේමා කර ගනිමින් අඩු ආදායමිලාභි කාන්තාවන් හා පාසල් හැර යන යුවතියන් ඇතුළු කාන්තාවන් 200 දෙනෙකු තෝරාගෙන,

·        සාරි හැටිට මැසීම

·        පැචි වර්ක් නිර්මාණ සැකසීම

·        මී මැසි පාලනය

·        ඖෂධ පැලෑටි නිෂ්පාදනය

 

යන ක්‍ෂෙත්‍රයන් පිළිබද රැකි‍යා පුහුණ වැඩ සටහනක් 2014.03.06 දින පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව.  4.30 දක්වා පිළියන්දල, ධර්ම ශාස්ත්‍රෝදය පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේදි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

 

 

සංවිධානය - කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය  

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව                  

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 මැයි 05 වෙනි සදුදා, 05:56