මුල් පිටුව අප ගැන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන්
දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය

රටේ කාර්මික සාමය පවත්වා ගෙනයාම උදෙසා කාර්මික ආරවුල් සමථ කිරීම හා කම්කරු නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් කාර්මික ආරවුල් විසඳීම.

 

රටේ කාර්මික සාමය තහවුරු කිරීම උදෙසා සමාජ කතිකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා කම්කරු නීති සම්බන්ධයෙන් සේවක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම.

 

කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන්ට අදාල ශ්‍රම ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාවේ යෙදවීම, නව කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන් පිළිබඳව සමීක්ෂණ සිදුකිරීම හා ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම.

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ප්‍රවර්ධනය කිරීම, එහි ප්‍රතිලාභ සාමාජිකයින් වෙත ලබාදීම හා අනුමත පුද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදල් අධීක්ෂණය

 

ළමුන්, කාන්තාවන් හා තරුණයින් රැකියාවන්හි නිරත කරවීමේදී ඔවුන්ගේ රැකවරණයට අදාල නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන් හි සුරක්ෂිතතාවය හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට අදාලව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අධීක්ෂණය


 

 
Labour Department Labour Department Labour Department

 

සිදුවීම් දින දර්ශනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
පඩි පාලක සභා අවම වැටුප් වැඩිවීම පඩි පාලක සභා අවම වැටුප් වැඩිවීම පඩි පාලක සභා අවම වැටුප් වැඩිවීම 2013 වර්ෂයෙදී පඩිපාලක සභා 38ක අවම වැටුප් වැඩි කීරීම සිදු කර ඇත. අදාල පඩිපාලක  සභා හා ගැසට් නිවේදන අංක මත දක්වා ඇත. මෙම තොරතුරු රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්... Read more
New Publications New Publications There are no translations available. New Publications Following publications of the Labour Department are now available at the Library(Ground Floor) in Department of Labour, Colombo 05... Read more
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2013 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2013 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2014 2014 වර්ෂයට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරී‍‍‍මේ උත්සවය 2014.03.08 දින පිළියන්දල, මිරිස්වත්ත, ‍²සුසිරි²උත්සව ශාලාවෙදි  පැවැත්විමට නියමිතය. &nbs... Read more
අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍ අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍ අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍ ස්ත්‍රීන් තරුණ අය සහ ළමයින් සේවයේ යෙදවීමේ පනතෙහි අනතුරුදායක රැකියා නියෝග‍.   Read more
ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය සෑම වසරකම ඔක්තෝම්බර් මස දෙවන සතිය ජාතික සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. Read more
ලෝක ළමා දිනය 2013 ලෝක ළමා දිනය 2013 ලෝක ළමා දිනය පවුල ඔබ සුරකී යන තේමාව යටතේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය ළමා ශ‍්‍රමයෙන් තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේවැඩසටහනට සමගාමීව සැමරුම්උත්සවය කුරුවිට ප‍්‍රාදේශීය සභා ක‍්‍රීඩාංගනයේදී ඔක්තෝම්... Read more
Post of ACL Post of ACL There are no translations available. RECRUITMENT FOR THE POST OF ASSISTANT COMMISSIONER OF LABOUR (DEPARTMENTAL)- EXECUTIVE GRADE III IN THE DEPARTMENT OF LABOUR - 2012 (2013) Applicat... Read more
Recruitment Procedure Recruitment Procedure There are no translations available. Recruitment Procedure Executive Grade I, II in the Department of Labour   Recruitment Procedure            EB Read more
EB Result EB Result There are no translations available. Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Labour Service 2013(1) 1st and 2nd EB result sheets Read more
සමාජ කතිකා විශිෂ්ඨතා සම්මාන 2014 සමාජ කතිකා විශිෂ්ඨතා සම්මාන 2014 සමාජ කතිකා විශිෂ්ඨතා සම්මාන 2014 කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතාව පිළිබඳදීප ව්‍යාප්ත තරගාවලිය 2014 සඳහා ... Read more
Child Labour Child Labour ශ්‍රී ලංකාව ළමා ශ්‍රමයෙන් ‍තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2016 වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ළමා ශ්‍රමයෙන් ‍තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දෙවන පියවර ලෙස 2014 වර්ෂයේ දී කෑගල්ල ... Read more
World Children's Day 2014 World Children's Day 2014 ලෝක ළමා දිනය 2014 ලෝක ළමා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් හා ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ සහයෝගයෙන් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රියර් අද්මිරා... Read more