ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்

Sub Labour Office Details

Office Contact Number | Senior Labour Officer Email Address Location
Ambalangoda 091 2 258 666 dolambalagoda@sltnet.lk
Beliatta 047 2 243 373 dolbeliatta@sltnet.lk
Elpitiya 091 2 291 397 dolelpitiya@sltnet.lk
Embilipitiya 047 2 261 070 dolembilipiti@sltnet.lk
Gampola 081 2 352 474 dolgampola@sltnet.lk
Kalmunai 067 2 229 103 dolkalmune@sltnet.lk
Kanthale 026 2 234 516 dolkantale@sltnet.lk
Kilinochchi 021 2 285 020 -
Mannar 023 2 222 331 -
Mahiyanganaya 055 2 257 259 dolmahigana@sltnet.lk
Medawachchiya 025 2 245 601 dolmedawachi@sltnet.lk
Morawaka 041 2 282 202 dolmorawake@sltnet.lk
Mullaitivu 021 2 290 257 -
Nawalapitiya 054 2 222 287 dolnawalpiti@sltnet.lk
Naula 066 2 246 335 dolnaula@sltnet.lk
Warakapola 035 2 267 230 dolwarakapola@sltnet.lk
Yatiyanthota 036 2 270 611 -


திங்கட்கிழமை, 22 ஜூன் 2020 04:13 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்