There are no translations available.

#

සේවා ගණය

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

01 විධායක සේවා ගණය

alt

02 කම්කරු නිලධාරී තනතුර

alt

03 ආශ්‍රිත නිලධාරී ගණය

alt

04 ප්‍රථමික ශිල්පීය නොවන ගණය

alt

05 නේවාසිකාගාර පාලිකා - ස්ථානභාර නිලධාරී තනතුර

alt

06 ප්‍රවාහන නිලධාරී තනතුර

alt

07 ප්‍රථමික අර්ධ ශිල්පීය ගණය

alt

08 ලඝු ලේඛක තනතුර

alt

செவ்வாய்க்கிழமை, 02 அக்டோபர் 2018 05:56 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது