Home About Us Key Positions

#

සේවා ගණය

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

01 විධායක සේවා ගණය

alt

02 කම්කරු නිලධාරී තනතුර

alt

03 ආශ්‍රිත නිලධාරී ගණය

alt

04 ප්‍රථමික ශිල්පීය නොවන ගණය

alt

05 නේවාසිකාගාර පාලිකා - ස්ථානභාර නිලධාරී තනතුර

alt

06 ප්‍රවාහන නිලධාරී තනතුර

alt

07 ප්‍රථමික අර්ධ ශිල්පීය ගණය

alt

08 ලඝු ලේඛක තනතුර

alt

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 05:56