முதற்பக்கம் எமது சேவைகள்
There are no translations available.

Services from Employees' Provident Fund Division

alt

For Employees:

alt alt alt

~Retirement~ ~Getting Married~ ~Medical Causes~

alt alt alt alt

~Pensionable Service~ ~Migrating Abroad~ ~Restructuring~ ~Death~

For Employers:

Registration and Re-registration of Employees


Loans

Payment of 30% Pre-benefits from Employees' Provident Fund

Issuing Guarantee Certificate for Housing Loans

திங்கட்கிழமை, 15 பெப்ரவரி 2021 04:34 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
Labour Department Labour Department Labour Department Labour Department

முக்கிய தளங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள் மற்றும் ஊதிய வாரிய முடிவுகள்


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


பாதுகாப்பு சேவை வர்த்தகத்தின் அனுமதி சான்றிதழ் விண்ணப்பம்


 

சுற்றுலா பங்களாக்கள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்