ලෝක ළමා දිනය 2017

 “මා පිය වැඩිහිටි සෙනෙහස රඳවමු - සොඳුරු ලොවක් වෙත දරුවන් කැඳවමු” යන තේමා පාඨය රැගත් ඔක්තෝබර් 01 දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර වැලිමඩ දී පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇත.  මෙම ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු ඩබ්. ඩි.ජේ. සෙනවිරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රවීන්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්,

වැලිමඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී දවස පුරා පැවැත්වෙන අතර,ඒ සඳහා වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ පාසල් 10 ක පාසල් ළමුන් 50 දෙනෙකු සඳහා තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට හා ඔවුන්ට 'ශ්‍රම වාසනා 'අරමුදලේ දායකත්වයෙන් පාසල් උපකරණ ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් 27 වෙනි බදාදා, 08:39