දැන්වීමයි | පඩිපාලක සභා ආඥා පනත - තේ වැවීමේ සහ සෑදීමේ කර්මාන්තය

1944 වසරේ සිට මේ දක්වා වසර 73 කට අධික කාලයක් තුල යාවත්කාලීන නොවු තේ වැවීමේ සහ සෑදීමේ කර්මාන්තයට අදාල පඩිපාලක සභා තීරණයේ (අ) කොටසට අදාලව කර්මාන්තයේ විස්තරයේ ඇතුලත් කර්මාන්තයේ අදාලවීම සහ සේවක කාර්යයන් වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි සංශෝධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව එම කර්මාන්තයේ,

1.      කර්මාන්තයේ අදාල වීම යන්න වඩාත් පුළුල්ව සහ

2.      වර්තමානයෙහි කර්මාන්තයෙහි පවතින එහෙත් මේ දක්වා පඩි පාලක සභාවට ඇතුලත් නොවු සේවක කාර්යයන් කවරේද?

යන්න හඳුනාගෙන ඒවා පඩිපාලක සභාවට ඇතුලත් කර නීතිගත කිරීමට අදාල පියවර ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

            ඒ අනුව වර්තමානයේ මෙම කර්මාන්තයේ නියැලෙන සේවක/සේවිකාවන්ගේ නව ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාවන් සහ ඊට අදාල නව සේවා කාණ්ඩයන් ඇතොත් ඒ පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා 2017.10.15 දිනට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට හෝ ඊ මේල් ලිපිනයට අප වෙතට යොමු කරන ලෙසට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

 

තැපැල් ලිපිනය :     කම්කරු කොමසාරිස් (ශ්‍රම ප්‍රමිති)

                                කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කම්කරු මහ ලේකම් කාර්යාලය,

                                කොළඹ 05.

 

E - mail:       මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

Fax:      011 2368094

 

දුරකථන:          011 2368094

                         011 2508163

                         011 2582412

                         011 2369366

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් 12 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:04