ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2017

2017 මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය මගින් වාර්ෂිකව සමරනු ලබන අතර “තුන්කල් දකින්නී සවියෙන් දිනන්නී”යන තේමා පාඨය යටතේ මෙවර හබරාදූව, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ශ්‍රවණාගාරයේදී පෙ.ව. 9.00 - සිට ප.ව. 2.00 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරුම් උත්සවය කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ගරු ඩබ්.ඩී.ජේ.සෙනවිරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රවීන්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන අතර, ඒ සඳහා කොග්ගල ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ කාන්තාවන් 400 දෙනෙකු සහභාගී කර ගනිමින් උපදේශන වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 06:19