ලෝක ළමා දිනය

පවුල ඔබ සුරකී යන තේමාව යටතේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය ළමා ශ‍්‍රමයෙන් තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේවැඩසටහනට සමගාමීව සැමරුම්උත්සවය කුරුවිට ප‍්‍රාදේශීය සභා ක‍්‍රීඩාංගනයේදී ඔක්තෝම්බර් මස 01වන දින පෙ.ව. 9.30ට කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එදිනට ළමා ශ‍්‍රම යෙදවුමට එරෙහි විරෝධතා පුවරු රැගත් පෙරහැරක් වීදී සංචාරය කරනු ලබයි. ඒ සඳහා සිංහල, දෙමළ හා මුස්ලිම්පාසල් තුනක සිසු දරුවන් 450දෙනෙකු සහභාගී කරගනු ලබන අතර ඔවුනගේ කුසලතා ප‍්‍රදර්ශනය කරනු ලබන වැඩසටහනක්ද පවත්වනු ලැබේ.

මෙහි දෙවන පියවර ලෙස රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුඩා පරිමාණ, කාර්මික ව්‍යාපාර, වෙළඳ හා වතු ආශ‍්‍රිත සේවා යෝජකයින් අනතුරුදායක රැකියා නියෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේවැඩසටහනක් එදිනට කුරුවිට ප‍්‍රදේශයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මීට අමතරව 2013.09.30වන දින කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේදී පොලිස් නිලධාරීන් 500දෙනෙකු සඳහා ළමා ශ‍්‍රමය තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් දැනුවත් කිරීමේවැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 පෙබරවාරි 03 වෙනි සදුදා, 09:40